Tre målningar

Dessa tre målningar visar vilka länder som fortfarande har sjukdomsfall av polio, att vaccinet kan ges som droppar i munnen (peroralt) och att det gäller att hitta vägen bland bergstrakterna för att bli av med poliosjukdomen.  

 
 
Bild 1.jpg
 
 
Tre länder som under 2016 rapporterat förekomst av polio. Afghanistan (13 fall), Pakistan (20 fall) och längst ner till höger i bild skymtar Nigeria som hade 4 fall.
 
bild 2.jpg
 
 
Droppar med vaccin ges direkt i munnen. De tre runda bollarna till vänster på målningen ska illustrera polioviruset. Den fjärde bollen som kanske ser litet trasig ut ska visa på att vaccindropparna som barnet får i munnen gör att polioviruset försvinner. Litet högre upp till höger kan man se två droppar. De ska illustrera själva vaccinet.
 
bild 3.jpg
Vägen syns mitt i målningen. Vid horisonten står en stor flaska, den ska illustrera själva flaskan som innehåller vaccin. Bergsformationer syns vid övergången till himlen. Det ska betyda att det är svårtillgängliga trakter att ta sig fram i för vaccinationspersonalen. Till vänster i bild kan man se några kryckor. De ska försvinna när alla blivit vaccinerade och polio inte finns längre. Till höger i bild ”lurar” poliovirus – men de utplånas när poliovaccinet gjort sin verkan. Till vänster, bortom bergen, skönjs de söndertrasade virusen. Till höger i bild, ovanför bergen kan man se flera droppar; de ska ges bl a till människorna som bor där. När tillräckligt många blivit vaccinerade har målet nåtts – att poliosjukdomen försvunnit!