Om insamlingen

static1.squarespace.com.png

Rotary har länge varit, och är, engagerat i poliobekämpning. Några viktiga hållpunkter i arbetet med att bekämpa polio:

1905 En svensk läkare, Ivar Wickman, föreslår att polio är en smittsam sjukdom som kan spridas
mellan människor, också mellan människor som inte uppvisar några symptom.

1926 ”Järnlungan” tas i bruk för poliopatienter vilket höll människor vid liv, men bunden till sängen

1955 Ett vaccin framtaget av Dr Jonas Salk deklareras vara säkert och effektivt

1988 Rotary sjösätter Polioplus, det första (och största) NGO initiativet för att stödja en publik
hälsosatsning med ett första mål att säkra 120 millioner USD

1994 Polio är utrotad i Amerika

2000 Rekordet på 550 millioner barn (nästan 10% av världens befolkning) vaccineras oralt med
poliovaccin det året

2003 Totalt har Rotary bidragit med 500 millioner USD, och polio finns bara kvar i 6 länder
Afghanistan, Egypten, Indien, Niger, Nigeria och Pakistan

2006 Antal länder med polio har sjunkit till 4, Afghanistan, Indien, Nigeria och Pakistan

2009 bidraget är upp i nästan 800 Millioner USD, Och Bill & Melinda Gates stiftelse förbinder sig att
bidrager med 555 millioner USD i den fortsatt kampen mot sjukdomen

2012 Antalet länder med polio sjunker till 3 Afghanistan, Nigeria och Pakistan Och arbetet fortsätter.

2016 var det 33 poliofall i Pakistan och Afghanistan

2019 hitintills i år (april) har det varit 8 fall av polio i ovanstående två länder

Rotaryklubbar runt om i världen har bidragit genom ett otaligt antal aktiviteter, klubbarna i Uppsala och Knivsta har valt att samarbeta med en konsert. Det är både ett sätt att sprida information kring ett viktigt arbete, men också ett sätt att göra en insats tillsammans. Artisterna ställer i huvudsak upp gratis och sponsorer står för en stor del av omkostnaderna vilket gör det möjligt att skicka alla biljettintäkter till insamlingen. Rotary bekostar vaccinet och andra organisationer/stater står för infrastruktur och alla modiga vaccinatörer som ibland utför sitt arbete med livet som insats. Dessutom är det ju så att en satsad hundralapp tillsammans med Bill & Melinda Gates stiftelse blir 300 kronor.