image002.png

Utställningen handlar om andningshjälpens historia från biblisk tid och fram till våra dagars tekniska hjälpmedel. Från att till en början till stor del ha handlat om olika tekniker för att hjälpa människor vid drunkningsolyckor fick den tekniska andningshjälpen och intensivvården sitt stora genombrott i samband med polioepidemierna på 1950-talet. 

Medicinhistoriska museet
Tisdagar och torsdagar kl 13-17

Eva Lagerwalls väg 8, 756 43 Uppsala. (Följ skyltar från Dag Hammarskjölds väg.)