Tid och plats

Tisdagen den 24 oktober 2017, kl 19.00 Missionskyrkan, S:t Olofsgatan 40, Uppsala.

Biljetter

Biljetterna kostar 200 kr + förköpsavgift och kan köpas i UNT-butikenfrån och med 1 september, onumrerat. Kvarvarande biljetter finns att köpa i samband med konserten.

Medlemmar i Uppsala och Knivsta Rotaryklubbar kan köpa biljetter direkt av klubbens PolioPlusrepresentant.

Sponsring

För att så stor del som möjligt av biljettintäkterna skall gå direkt till poliobekämpning behöver vi sponsring till lokalhyra, annonser, affischer mm. Bidrag kan sättas in på PolioPlus/Uppsala Glunten Rotaryklubb PlusGiro nummer 75 92 88-4 eller Bankkontonummer 99603407592884. För mer information kontakta Monika Johansson, tel. 070-3838240