Tid och plats

Tisdagen den 24 oktober 2017, kl 19.00 Missionskyrkan, S:t Olofsgatan 40, Uppsala.

Biljetter

Biljetterna kostade 200 kr

280 biljetter såldes

Sponsring

Sponsring från företag och privatpersoner täckte alla fasta kostnader, så biljettintäkterna gick oavkortat till vaccin.

 Bidrag kan sättas in på PolioPlus/Uppsala Glunten Rotaryklubb PlusGiro nummer 75 92 88-4 eller Bankkontonummer 99603407592884. För mer information kontakta Monika Johansson, tel. 070-3838240