Tid och plats

Torsdagen den 24 oktober 2019 - Missionskyrkan

Biljetter

Biljetterna kostar 200 kr, och kan köpas vid UNTs kontor (förköpsavgift tillkommer) eller via en rotary klubb i Uppsala eller  Knivsta.

Sponsring

Du kan sponsra konserten på tre olika sätt:

  1. Köp en konsertbiljett

  2. Ge ett ekonomiskt bidrag och få ditt eller företagets namn presenterat på konsertens programblad

  3. Köp någon av tavlorna som refererar till polio á 5000 kr (100% till insamlingen)

 Bidrag kan sättas in på PolioPlus/Uppsala Glunten Rotaryklubb PlusGiro nummer 75 92 88-4 eller Bankkontonummer 99603407592884. För mer information kontakta Bibbi Smide, tel. 070-464 00 07